Hankesuunnittelu tekee korjaushankkeesta hallitun

Hankesuunnittelu on korjausrakentamisen tärkein vaihe, jossa tehdään linjapäätökset paitsi tilaajan ja käyttäjän tarpeista myös hankkeen kustannuksista ja aikataulutuksesta.

Hankesuunnittelu on arvokkain rakentamisen työvaihe. Mahdollisia virhearviointeja ja laiminlyöntejä voi olla jopa mahdotonta korjata suunnittelun ja toteutuksen aikana. Suurimpia kärsijöitä ovat tilan käyttäjät, jotka elävät väärien valintojen kanssa koko kiinteistön elinkaaren ajan.

Insinööritoimisto Instaro Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Kumpulainen näkee, että hankesuunnitteluun ei osata tai ymmärretä aina panostaa tarpeeksi. Syynä voivat olla esimerkiksi aikataulupaineet.

Lue lisää (pdf)

Artikkeli Kunnallis Suomi lehdessä