Toteutussuunnittelu realisoi tilaajan tahdon

Toteutussuunnittelu jatkaa hankesuunnitelman viitoittamaa tietä. Hyvään hankesuunnitelmaan on koottu tilaajan ja käyttäjien tarpeet sekä hankkeen kustannus- ja aikataulutavoitteet selkeästi. Hankesuunnitelmaan on silloin helppo nojata myös koko toteutussuunnittelun ajan.

Insinööritoimisto Instaro Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Kumpulainen muistuttaa, että hyvän hankesuunnitelman pohjalta toteutussuunnittelussa pystytään keskittymään teknisten ongelmien ratkaisemiseen ja rakenteellisten yksityiskohtien hiomiseen. Toteutussuunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman visiot muotoutuvat konkreettisemmin suunnittelijoiden työpöydiltä tilaajille esiteltäviksi piirustuksiksi.

– Suunnittelijoilta ostetaan aina aikaa. Jos toteutussuunnitteluvaiheessa suunnittelijoiden aika käytetään suurten linjojen ja useiden eri vaihtoehtojen pyörittämiseen, on käsissä liian kiireinen projekti.

Lue lisää (pdf)

Artikkeli Kunnallis Suomi lehdessä