Laatujärjestelmä

Instaro Oy:n johto ja henkilöstö tuntevat ja ymmärtävät laatujärjestelmän ja laatupolitiikan sekä sitoutuvat niiden edellyttämiin toimintaperiaatteisiin ja järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen.

Instaro Oy:n tavoitteena on tuottaa palveluja, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Laatupolitiikan toteuttaminen merkitsee henkilöstön ammattitaidon ja käytettävien työmenetelmien sekä muun toiminnan jatkuvaa parantamista. Uskomme näin turvaavamme toimintamme kannattavuuden ja jatkuvuuden.

Instaro Oy:n toiminnan perusedellytyksenä on osaava henkilökunta sekä jokaisen henkilökohtainen vastuunotto oman työnsä laadusta. Kannustamme henkilöstöämme luovuuteen uusien toimintatapojen ja teknisten ratkaisujen kehittämiseksi. Laadun tekevät ihmiset.

Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon henkilöstön hyvinvoinnin, koska luovuus ja innovatiivisuus kumpuavat hyvästä työilmapiiristä.

Noudatamme toiminnassamme lakeja ja asetuksia, eettisiä periaatteita sekä Instaro Oy:n arvoja.

Keskeisimpiä laatuperiaatteitamme ovat

Pidämme lupauksemme, meihin voi luottaa.
Asiakkaiden odotusten ja vaatimusten täyttäminen on meille tärkeintä.
Laatumme rakentuu avoimelle tiedonvälitykselle ja jakamalla osaamistamme.
Parannamme jatkuvasti tuotteidemme, palvelujemme ja toimintamme laatua.
Laatu on jokaisen vastuulla.

Back to Top